DANDO Daniel Sewiło
ul. Ludwika Bojarskiego

41-503 Chorzów

NIP 625-208-18-57

tel. 501 022 960

e-mail: biuro@dando.pl
zamowienia@dando.pl